Anna Kruse

Anna Kruse

Jeg er xxx annakruse.dk Send en mail # Tilbage til...
Manner Peschcke-Køedt

Manner Peschcke-Køedt

Jeg underviser, der hvor der er mange mennesker – børnehaveklasser, forskolehold på 1. og 2. klassetrin samt kor. Derudover underviser jeg i rytmisk klaver. Jeg syn’s, det er sjovt at lave store projekter som featuredage, forskolefester, koncerter m.m. I...
Malu Nørholm

Malu Nørholm

Jeg er uddannet AM’er fra DKDM og har, siden jeg blev færdig, været ansat på Musikhøjskolen. Efterfølgende har jeg deltaget i undervisningen på Børnekorakademiet v. Pia Boysen og Margrete Enevold. Jeg har i årenes løb haft elever på mange forskellige hold og i...
Hanne Kurup

Hanne Kurup

Hanne har været ansat på musikskoler siden 1981 og på Musikhøjskolen siden 1998. Hun underviser i Musik og Bevægelse på hold med institutioner (vuggestuer og børnehaver), på 0.-2. klassetrin på folkeskolerne samt i klaver. Desuden er hun korleder og underviser i...
Anne Lisbeth Uhre

Anne Lisbeth Uhre

Jeg underviser på forskoleholdene på kommunens skoler. Desuden har jeg på Smallegade 12 undervisning i kor og den indledende instrumentundervisning i samarbejde med flere kolleger samt undervisning i saxofon. Jeg har været ansat på Musikhøjskolen siden 2002. Jeg har...
Anna Bohm

Anna Bohm

Jeg er uddannet rytmikpædagog på Instituttet for Rytmik i 1996. Har undervist i musik, dans og klaver på musikskoler og danseskoler og optrådt med performance og børneteater i mange forskellige sammenhænge. Siden 2005 har jeg været ansat på Musikhøjskolen, hvor jeg...