Solveig Nielsen – orlov 2022/23

Solveig Nielsen har været lærer på Musikhøjskolen siden 1993 og underviser i klaver – også på MGK – samt særligt intensivt forløb (SIF) og kammermusik.

Solveig er uddannet på DKDM med Diplomeksamen og Musikpædagogisk Eksamen. Herudover studier i udlandet. Omfattende virksomhed som free-lance pianist, kammermusiker og akkompagnatør.

Solveig underviser i øvrigt på kurser og efteruddannelse for klaverpædagoger.

Hun har i flere perioder været repræsentant for den klassiske faggruppe i samarbejdsudvalget og er siden 2007 formand for lærerkollegiet.

#

Tilbage til Undervisere