Orkestre og bands

Gratis for sang- og instrumentalelever på Musikhøjskolen

I de enkelte ensembler sker optagelse efter aftale med din instrumentallærer og band-/orkesterlederen.

Særligt for strygere

Begyndere

DaCapoStryg

Vi spiller små stykker uden noder og arbejder desuden med at træne det ”indre øre” samt de mest grundlæggende rytmer. Vi bruger bl.a. Music Mind Games o.l. i undervisningen.

Let øvede

CrescendoStryg

Her spilles efter noder, og der arbejdes videre med nodelæsning, rytmetræning og hørelære.

Let øvede/øvede

JuniorStryg

Her spilles efter noder, og der arbejdes med rytmetræning og hørelære. JuniorStrygerne deltager i projekter sammen med CrescendoStrygerne, JuniorBlæserne og Katla Strings.

Øvede

Katla Strings

Her arbejdes med længere stykker eller hele værker. Der kræves en vis grad af selvstændighed og hjemmeøvning i dette orkester.

Intensive forløb

Øvede

SIF – Særligt Intensivt Forløb

SIF er en blanding af kammermusik og ensemblespil. Der indgår også hørelære, musikteori og lign. SIF kan være et led i forberedelsen til fx musikefterskole, gymnasium med musik på højniveau eller MGK. Vi forventer, at du gør en særlig indsats med øvning og forberedelse – både hjemme og i din instrumentalundervisning.

Øvede

RIF – Rytmisk Intensivt Forløb

RIF er lagt an på at give vores særligt motiverede elever en mulighed for at udvikle sig sammen med andre, der har det lige sådan. Tilbuddet omfatter fællesundervisning i band, orkestersammenspil og hørelære/teori. Der er fokus på at komme ud og spille, og bandet laver ofte jobs på eget initiativ. Du skal være indstillet på at lægge energi i arbejdet, være nysgerrig efter at lære nyt, og i øvrigt være klar til at møde frem stabilt.

For alle elever

Øvede

Bersærk

Orkestret har nået et niveau, der kræver erfaring på instrumentet. De mange aktiviteter arrangeres i høj grad af en bestyrelse bestående af medlemmer fra orkestret. Der er plads til både seriøst prøvearbejde og det sociale samvær. Orkestret omfatter klaver, slagtøj, guitar, elbas, accordeon, blæsere og strygere.

Let øvede/øvede

Big Band

Musikhøjskolens Big Band er et rigtigt big band med rytmegruppe (bas, trommer, klaver og guitar) og en blæsergruppe (trompeter, saxofoner og basuner). Big bandet spiller rytmisk musik, alt fra jazz til pop, men også en del blues og rock. Det er ikke et krav, at man kan læse noder, hvilket man netop hurtigt lærer i et big band. Vi arbejder også med improvisation og solospil.

Repertoiret er i øjeblikket eksempelvis ‘Heard It Through the Grapevine’, ‘Harlem Nocturne’, ‘Thriller’ og mange andre. Vi har det sjovt sammen, når vi øver, hvor vi også hygger, snakker og spiser kage.

Vi spiller ca. 4-6 koncerter om året. I øjeblikket er der ledig plads på guitar, basun, trompet, 2. tenor- og baryton saxofon.

Øvede

The Cool Hippies

The Cool Hippies er bandet for den videregående instrumentalist. Aldersgruppen er målrettet 6.-9. klasse.

Vi spiller musik, som eleverne er med til at bestemme og arbejder meget gerne med den skabende proces. Vi lægger vægt på sammenhold og gensidig respekt og arbejder målrettet mod et højt fagligt niveau med råswingende musik.

Vi spiller ca. 3-5 koncerter om året.

– Let øvede
– Øvede

Guitarsammenspil

For elever i alderen 8-13 år, der har spillet mindst et års tid. Vi spiller 2- og 3-stemmige satser i forskellige stilarter. Vi har to hold.

Let øvede

OCDisease 

Dette er et rytmisk band, hvor besætningen er sang, blæsere, guitar, keyboard, bas og trommer. Optagelse aftales med læreren.

Øvede

Queen C

Optagelse aftales med lærerne og din egen instrumentallærer.

– Begyndere/let øvede
– Øvede

Slagtøjssammenspil

Kristian har to faste ensembler, som er niveaudelt i begyndere og øvede. Vi spiller på alle instrumenter, som slagtøjsinstrumentgruppen byder på, og som skolen har – xylofon. marimba, vibrafon, klokkespil, pauker, div. småpercussioninstrumenter og congas, bongotrommer, claves mm. Vi vælger musiknumre sammen og arrangerer for vores gruppe – alt “godt” og alle genrer kan bruges!

Optagelse aftales med Kristian og din egen instrumentallærer.

Let øvede

Spillebulen

Vi synes, at sammenspil er en vigtig ting. Så når man har spillet et par år på sit instrument, er det på tide at finde ud af, hvad det kan bære – sammen med andre. Her er Spillebulen en mulighed. Vi spiller alt fra bulgarsk sigøjnermusik over filmmelodier til Cowboy blues. Alt sammen skyllet ned med en rytmeleg til at styrke den fælles puls. Undervisningen vil foregå i tæt samarbejde med den enkelte elevs instrumentallærer.

Let øvede

The Undecided

Optagelse aftales med lærerne og din egen instrumentallærer.

Øvede

White Shirts

Optagelse aftales med lærerne og din egen instrumentallærer.

#
Tilbage til Musik