Musik

Vi vil gerne åbne døren for dig til musikkens verden.

Musikken kan være et enestående fællesskab for dig, hvor dit og kammeraternes bidrag bliver til et nyt udtryk, som I kun kan lave sammen. Det gælder lige fra de første hold i Musik og Bevægelse til de store events med kor og orkestre. Som tiden går, bliver de fællesskaber stadig stærkere, og musikken vokser i dig. På den måde kan musikken følge dig hele livet.

Du har meget at vælge i mellem, når du vil gå til musik på Musikhøjskolen. Vores dygtige lærere er både aktive musikere og erfarne musikpædagoger. Det er en god ide at læse lærernes egne præsentationer her på sitet.

Når du går til musik, vil du opdage, at du kan give dig hen til nye sider af livet, som er usynlige og uhåndgribelige, men som du kan mærke helt tydeligt på din egen krop.

Du skal selvfølgelig bruge tid på at øve dig og gøre dig umage, men så kan du også opleve magiske øjeblikke, hvor puls, krop, klang og rytme smelter sammen, så du helt glemmer tid og sted.

SÅDAN TILMELDER DU DIG
Nuværende og tidligere elever samt elever på venteliste/orlov:
Start med at logge ind (link øverst på hjemmesiden).
Det er kun betaleren/værgen, der kan tilmelde eleven.
Betaleren logger ind i Speedadmin med eget brugernavn og kodeord, eller med eget NemID.
Hvis du er over 18 år og selv vil stå som betaler, kan du selv tilmelde dig.
Nye elever: På hjemmesiden finder du det hold eller instrument, du gerne vil gå til, og klikker på 'Tilmelding'. Du kan også gå direkte til tilmeldingen i menuen i øverste højre hjørne.

Du kan tilmelde dig i løbet af hele sæsonen. Hvis der ikke er ledig plads, er du automatisk på venteliste. Rigtig mange, der starter på venteliste, får tilbudt plads i løbet af sæsonen. Ved senere start beregner vi en reduceret pris. Der er ikke betaling ved tilmelding, først når du har modtaget mail med bekræftelse på en plads.

Se hvor der er ledige pladser - klik her.

Undervisningen er for børn og unge 0-25 år med bopæl i Frederiksberg kommune.
Regler for udenbys elever findes under INFO.

Musik 0-5 år

Du går til musik sammen med en voksen, f.eks. din far eller mor, på et hold, der passer til din alder, og børn og voksne deltager i undervisningen på lige fod.

Musik og Bevægelse er et vigtigt fag på Musikhøjskolen, og vi har en lang faglig tradition på området. Vi byder velkommen til ugens bedste time i et stort, lyst, hyggeligt lokale med masser af bolde, rasleæg, trommer og andre instrumenter.

Du kan vælge mellem mange forskellige hold fra de yngste babyer og indtil, at du starter i skole. Også vuggestuer og børnehaver kommer til undervisning på Musikhøjskolen.

Instrument og sang

Du kan gå til spil på Musikhøjskolen på flere måder, som du kan finde her.

At lære at spille et instrument giver rigtig gode muligheder for at opleve musikken sammen med andre, for musik skal nemlig høres og udøves i fællesskab.

For at du får det fulde udbytte af undervisningen, er det vigtigt, at du deltager mest muligt i skolens aktiviteter, og at du kommer godt forberedt til timerne.

Musik på Frederiksbergs kommunale skoler

Du kan gå til musik på din egen skole.

Alle 0. klasserne på kommunens folkeskoler får undervisning af vores lærere. Når du går i 1. og 2. klasse, kan du tilmelde dig musik på din skole.

På 3.-5. klassetrin kan du gå til undervisning i instrument og sammenspil.

Kor

Du kan være med i et kormiljø på et højt niveau i vores kor. Alle kor øver tirsdag eftermiddag, så vi kan lave projekter på tværs. 

Vi har et godt sammentømret korlederteam, der vil guide eleverne igennem en syngende eftermiddag.

Hvis du går til sang eller spil hos os, skal du ikke betale for at synge med i et af korene.

Alle kor optræder ved flere koncerter i løbet af sæsonen.

Orkestre og bands

Du kan være med i flere forskellige orkestre og sammenspilsgrupper på Musikhøjskolen.

Der er både små og store grupper, og vi kommer hele kompasset rundt fra swingende jazz til den store klassiske musik.

Hvis du går til sang eller spil hos os, skal du ikke betale for at spille i orkestre og bands. I de enkelte ensembler sker optagelse efter aftale med din instrumentallærer og band-/orkesterlederen.