Musik og bevægelse

Musik og bevægelse hører sammen.

I alle folkeslag gennem tiderne har musik og bevægelse skabt fællesskab og samhørighed, givet trøst, mod og styrke. Når det lille barn udvikler sig og gør sig nye erfaringer, sker dette igennem leg og bevægelse.

Musik er en kilde til glæde livet igennem for både børn og voksne, hvad enten det er som udøvende musiker eller som musiknyder.

Når du går til musik og bevægelse sammen med f.eks. dine forældre eller bedsteforældre, lærer I nye sange og melodier, og det kan inspirere jer til at lave musik sammen derhjemme.

Undervisningen er bygget op omkring sang, leg og bevægelse. Vi laver sanglege, danse, rammelege og fagtesange. Desuden indgår spil på instrumenter som trommer, håndpercussion og andre småinstrumenter. I den udstrækning det lader sig gøre, kan vi få besøg af instrumentalelever til en minikoncert.

Musik og bevægelse 1-2 år

Musik og bevægelse, leg og fortælling går op i en højere enhed med bamser, bolde, trommer og rasleæg. Vi leger de samme gode musiklege igen og igen med tid til fordybelse og skaber på den måde trygge og genkendelige rammer for de yngste børn. Med musik, redskaber og instrumenter fanger vi børnenes koncentration.  Det fremmer oplevelsen og opbygger en forståelse af fællesskab, når alle har et tøjdyr eller spiller sammen på den store tromme.

Musik og bevægelse 2 år

Repertoiret af sange, danse og musiklege er større end på 1 års holdet, men vi har stadig rigtig mange gentagelser. Legene er stadig meget let genkendelige med særlige fagter, instrumenter eller redskaber, som samtidig giver anledning til nye variationer og dermed større fordybelse. Børnene kan nu håndtere flere instrumenter og redskaber, f.eks. marimbaer og vimpler.

Musik og bevægelse 3 år

Vi leger stadig mange af de gode lege fra de to første år, men der kommer nye variationer og nuancer til hele tiden. Undervisningen er bygget op omkring genkendelige enkle rammer, og der vil ud fra disse blive spillet, leget og sunget. Børnene synger mere med og bliver bedre til at ramme en puls, og vi bruger kroppen – danser, hopper, ruller og løber.

Musik og bevægelse 4 år

Både nyt og gammelt stof varieres mere, og børnene er selv med til at skabe historierne. Nu synger børnene efterhånden rigtig godt med på sangene og vi spiller mere – trommespil samt forskellige håndpercussion, rasleæg og meget andet. Vi skiftes til at spille og opøver større og større fornemmelse for musikkens form og timing.

Musikværksted 5 år

5 årsholdene findes både med og uden forældre. Nogle børn har det godt med, at de kan være alene til musik, og andre vil helst stadig have en voksen med. For begge slags hold gælder det, at repertoiret udvides, og at vi så småt lærer at læse og spille efter de enkleste rytmenoder. Vi synger længere sange end før. Vi synger vekselsange og lidt kanons, og de mange lege med musik udvikler sig i et kreativt fællesskab.

Vuggestuer og børnehaver

Formålet med den ugentlige undervisning er at stimulere børnenes lyst til musikalsk udfoldelse gennem leg, sang, spil, drama og dans. Børn og voksne deltager aktivt sammen, og børnene lærer hinanden og de voksne at kende fra en ny side. Hvis jeres institution vil gå til musik, så henvend jer til skolens administration, så vi i fællesskab kan finde en struktur, der giver musikalsk mening i institutionens hverdag.

#

Tilbage til Musik