Info

NY SÆSON 2021/22 - tilmelding fra 29. april kl. 12

Tilmeldingsfrister sæson 2021/22:
Musikundervisning og Dans & Performance: tirsdag 25. maj 2021.
Billedskolen og Filmværkstedet: søndag 29. august 2021.

Svar og betaling:
►Musik
og Dans & Performance: senest 2. juli sender vi mail om endelig optagelse og betaling, eller - hvis du har tilmeldt dig et nyt fag/hold - om optagelse og betaling eller venteliste.
►Billedskolen og Filmværkstedet: senest 3. september sender vi mail om endelig optagelse og betaling, eller - hvis du har tilmeldt dig et nyt hold - om optagelse og betaling eller venteliste.

Undervisningen er for børn og unge 0-25 år med bopæl i Frederiksberg kommune.
Se reglerne for udenbys elever under INFO.