Vi er stolte af, at vi har en stærk korafdeling med en ubrudt linje fra de alleryngste i 0. klasse og til de store teenagere i udskolingen – Spirekor, Børnekor og T-Koret. Korenes faste julekoncert i Solbjerg kirke er festlig og velbesøgt.