Hvad kan jeg gå til?
Praktiske oplysninger

Musikhøjskolens værdigrundlag

 

  1. Vi lægger vægt på udvikling af elevens personlige, musikfaglige kompetencer. Vi ønsker at fremme de sanselige, fysisk-motoriske og erkendelsesmæssige sider i indlæringen af egentlige musikfaglige færdigheder. Vi ser udviklingen af sociale kompetencer hos den enkelte elev i tæt sammenhæng med elevens tilegnelse af disse personlige, faglige kompetencer.
     
  2. Musikhøjskolens undervisning, aktiviteter og fysiske rammer indgår i en samlet strategi for læring. Reel tilegnelse af færdigheder forudsætter udviklingen af et bevidst personligt ansvar hos eleven. Ansvar og kompetencer udvikles både gennem tæt instruktion, selvstændigt samarbejde og gennem egen benyttelse af skolens lokaler.
     
  3. Musikhøjskolen er som Danmarks ældste musikskole forankret i dansk musikpædagogisk tradition med alle dens facetter. Samtidig er Musikhøjskolen en del af det danske samfund og vil som sådan deltage i og påvirkes af udviklingen - f.eks. ny befolkningssammensætning, nye holdninger, nye værdier. Denne deltagelse gælder såvel undervisningens indhold som dens form.
Vedtaget på Musikhøjskolens bestyrelses ordinære møde 19.06.2003