Hvad kan jeg gå til?
Praktiske oplysninger

Undervisningen

Som elev på MGK modtager du undervisning i følgende fag: Hovedinstrument/sang, bifagsklaver, hørelære, teori, rytmisk træning, musikkundskab og sammenspil/kor/kammermusik.

Denne undervisning ligger så vidt muligt samlet på to hverdage om ugen, mandag og onsdag.

Udover den ugentlige undervisning vil der være diverse kurser og projekter placeret i weekender, eller i en af skoleårets åbne (skemafrie) uger. Den klassiske ensembleundervisning er således udelukkende placeret i kursusweekender. Du kan læse mere under aktiviteter - klik i menuen til venstre. I planlægningen af undervisningen tages der vidtstrakte individuelle hensyn, og vi er altid åbne for ønsker og forslag.

Du må som et minimum regne med ca. én times daglig forberedelse til bifagene og ca. to timer til dit hovedfag.

Hvert kursusår afsluttes med årsprøver med eksterne censorer. Et tilfredsstillende resultat er en forudsætning for at fortsætte på kurset.

Der er mødepligt til al undervisning på MGK.