Hvad kan jeg gå til?
Praktiske oplysninger

Solveig Nielsen

solveig_nielsen.jpg
Solveig Nielsen har været lærer på Musikhøjskolen siden 1993 og underviser i klaver - også på MGK - samt særligt intensivt forløb (SIF) og kammermusik.

Solveig er uddannet på DKDM med Diplomeksamen og Musikpædagogisk Eksamen. Herudover studier i udlandet. Omfattende virksomhed som free-lance pianist, kammermusiker og akkompagnatør.

Solveig underviser i øvrigt på kurser og efteruddannelse for klaverpædagoger.

Hun har i flere perioder været repræsentant for den klassiske faggruppe i samarbejdsudvalget og er fra 1. januar 2007 formand for lærerkollegiet.