Hvad kan jeg gå til?
Praktiske oplysninger

Optagelsesprøven

Det bedømmes ved optagelsesprøven, om eleven skønnes at have mulighed for - i løbet af de tre år kurset varer - at opnå et niveau, der svarer til optagelsesprøven til et dansk musikkonservatorium. Ansøgere, der består optagelsesprøven, er desværre ikke sikret adgang, da antallet af pladser er væsentlig lavere end antallet af kvalificerede ansøgere. Der foretages en individuel vurdering blandt ansøgere, der har bestået optagelsesprøven. Hvis du vurderes egnet til optagelse og ikke tilbydes en plads på MGK hovedstaden, kommer du på en landsdækkende venteliste.

Ansøgeren må være forberedt på et meget koncentreret prøveforløb. Prøveforløbet har en samlet varighed på ca. 15 minutter, men kan forkortes efter censorernes skøn. Der medvirker eksterne censorer ved prøven. Læs mere om detaljerne i optagelsesprøven.

Hovedinstrument/sang
Til prøven i hovedinstrument/sang udføres to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil/kammermusik. Hvis hovedfaget er rytmisk, skal prøven indeholde improvisation, herunder gehørsimprovisation. Hvis hovedfaget er klassisk, skal prøven indeholde skalaspil med op til 3 fortegn. Endvidere prøves i lettere prima vista-spil.
Evt. biinstrument.
Ansøgere, der ønsker komposition som hovedfag, skal præsentere to egne værker ved optagelsesprøven.

Almene bifag
Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, herunder imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer samt i eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder.

Tilmelding til optagelsesprøven
Tilmelding finder sted på den landsdækkende hjemmeside for MGK - klik her.
Tilmeldingsfristen er d. 1. februar.
Information om bl.a. orienteringsmøder kan findes på hjemmesiden for Københavns Musikskole - klik her.