Hvad kan jeg gå til?
Praktiske oplysninger

Aktiviteter

Udover den ugentlige undervisning - og selvfølgelig koncerterne - er der mange spændende undervisningsaktiviteter på Musikhøjskolens MGK, der giver nye vinkler på éns virke med musikken.

Nogle begivenheder er kun for vores egne elever, andre sker i fællesskab med elever fra MGK Center Hovedstaden.

Rytmisk samarbejdsprojekt - et projekt for de viderekomne elever
Vi danner tre bands sammen med elever fra København, Ishøj og Helsingør, og de arbejder under kyndig vejledning fra markante instruktører fra den københavnske musikscene. Projektet afsluttes med flere koncerter bl.a. i Copenhagen Jazz House.

Klassisk sang - kursusweekender
Al undervisningen i klassisk ensemblesang og operaprojekter er samlet i weekender, der varer fra fredag til søndag. Både i efteråret og i foråret er der et forløb bestående af to weekender og to-tre koncerter i hovedstadsområdet.

Masterclass for klassiske sangere
Som et særligt tilbud til vores klassiske sangere er der arrangeret en lørdag, hvor eleverne arbejder intenst sammen med professor Kirsten Buhl-Møller fra DKDM. Workshop med klassisk fir-hændigt og otte-hændigt klaver. Klaveret er et must for alle, der arbejder med musikken. Vores lærere, der underviser i klassisk klaver som bifag, arrangerer et fælles forløb, der sluttes af med en optræden ved en af vores koncerter.

Månedlige fællestimer og caféaftener
Første mandag i hver måned er der klassisk fællestime og åben scene på skolens kældercafé, hvor også MGK elever fra regionens andre MGK-kurser deltager.